Изучих всички ноти от и до, ала въпрос все още ме измъчва - започва всяка гама с нота „до” и пак със нея гамата завършва. В танц объркан, ноти чакат - тук „до”, „ре”, „ми”, „фа”, „сол”, „ла” и „си” - кога в рафтове ще ги наслага дръзка нечия ръка. И първолак дори ще разбере - тенденциозност всяка ще подмина - заема място тази нота „ре” на такт един и на една осмина. Която щеш тоналност ти вземи - неравенство от звуковете вее: Уж нотата все таз - например „ми” - едната долу, другата се рее. В танц объркан, ноти чакат - тук „до”, „ре”, „ми”, „фа”, „сол”, „ла” и „си” - кога в рафтове ще ги наслага дръзка нечия ръка. Те, строфите, вървят си на тайфа - пред погледа ни ред по ред се нижат, но нота някоя, да кажем „фа”, по-силна е от свойта нота ближна. Тук някъде замотал се „бемол” - и щом се появи безцеремонно, внушаващата вяра нота „сол” внезапно се изменя полутонно. В танц объркан, ноти чакат - тук „до”, „ре”, „ми”, „фа”, „сол”, „ла” и „си” - кога в рафтове ще ги наслага дръзка нечия ръка. По чашка композиторът налял и в музиката груб знак начертава и бархетната, нежна нота „ла” глас до "диез" внезапно повишава. За справка и Бетовен потърси - без нота „си” - свирня и песен спират, над всички възвисена нота „си” в това, което случва се, се взира. В танц объркан, ноти чакат - тук „до”, „ре”, „ми”, „фа”, „сол”, „ла” и „си” - кога в рафтове ще ги наслага дръзка нечия ръка. За нотите напразно водим спор: сред тях си има старши, но и младши - и смята се, че в „си-бемол минор” най-благозвучен траурният марш е. А редом с тези ноти без права, се срещат също ноти-паразити - тях кой изсвирил би или пропял?... Но - с нас е Бог, а с тях пък - композитор! В танц объркан, ноти чакат - тук „до”, „ре”, „ми”, „фа”, „сол”, „ла” и „си” - кога в рафтове ще ги наслага дръзка нечия ръка.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009