Преди стремях се все във първи ред, защото твърде много не разбирах, но вече по-назад ми е добре: Отпред - като в тила ти пистолет - ту тежък дъх, ту поглед зъл се взира. Може би отзад не е красиво, но е с по-обширен кръгозор, с по-добра засилка, перспектива, има и надеждност, и обзор. Очи - дула, десетки във гърба, прицелени в мишена, ала жива. Пред погледите гол ми е тила, удобно е отзад да нанесат обида и нож лесно се забива. Може би отзад не е красиво, но е с по-обширен кръгозор, с по-добра засилка, перспектива, има и надеждност, и обзор. За мене - казват - първи ред е враг, (от тези мисли чак дъхът ми спира) - я по-добре в последния - сред мрак, където вече няма път назад - гърбът ми до стената се опира. Може би отзад не е красиво, но е с по-обширен кръгозор, с по-добра засилка, перспектива, има и надеждност, и обзор. Дори да изтекат реки води, да се измърлят вашите коприни - до старост беловласа, до бради във първи ред недейте се реди в стремежа да сте примабалерини. Може би отзад не е красиво, но е с по-обширен кръгозор, с по-добра засилка, перспектива, има и надеждност, и обзор. Надеждно е отзад, но има дни - аз казвам си, че коза си ще хвърля. Във сянка твърде дълго не бъди, в последни редове не се бави, а бавно си пробивай път към първи. Може би отзад не е красиво, но е с по-обширен кръгозор, с по-добра засилка, перспектива, има и надеждност, и обзор.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009