От браздата гранична въртяхме назад отначало Земята, но опря се в Урал здраво моя комбат и така завъртя я обратно. Да настъпваме най-после дадоха знак, да си върнем отнетите педи, ала помним как слънцето тръгна назад и на изток едва не залезе. Ние с крачки не мерим Земята, като тъпчем напразно цветя, а сами я оттласкват краката - по-натам, по-натам... Вятър източен пръсна копите сено и треперят стадата. Отклонихме оста на Земята без лост, пренасочвайки свойта атака. Не, не бойте се, залезът щом не е там - измишльотина Страшният съд е - накъдето поискат Земята въртят наш’те роти, вървейки по пътя. И пълзим със земята в прегръдка, без любов впили пръсти в пръстта. Коленете Земята отблъскват по-натам, по-натам... И да би пожелал тук не можеш откри някой, вдигнал ръцете. За прикритие служи и мъртъв дори, всеки паднал, убит в боевете. Този глупав куршум дали всички наред ще настигне? От упор ли, в гръб ли? Върху бункер се хвърли там някой отпред и за миг и Земята замлъкна. Стъпалата си аз изоставям и по мъртвите както скърбя, с лакти глобуса пак завъртявам - по-натам, по-натам! Някой там се изправи и стори поклон - сякаш вдиша куршума, но на запад, на запад пълзи батальон и от изток зората изплува. По корем - във калта, насред блатната смрад, но покорно търпим миризмата. Горе слънцето днес не пътува назад - ние бием се вече на запад. Без крака ли сме ний, без ръце ли? С устни вкусвайки капки роса, за стеблата Земята си теглим ний към нас! И за нас!
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009