Аз буден съм, но сън зловещ ме гони и гълтам хап с надежда да заспя. Привикнах вече да преглъщам, да търпя: организации, инстанции, персони ми обявиха яростна война, затуй, че насред тая тишина аз огласявах в цялата страна - не съм аз спица в колелата казионни, затуй, че не мирясвах в сънища спокойни, затуй, че щом излъчват песни мои от старите ми буйни времена по радиото чуждо, някой рони: „Без той да знае... Няма той вина!” И още за какво? Че взех жена, която не избрах сред поданички родни и упорито в чуждата страна пътувам, а към дъното не ща, и песен съчиних, и не една, как бихме фрица с неговите орди, как жертваха се редниците горди, а и на сън не съм видял война. Крещят: „Открадна нашата луна!” и да открадна пак не ще се посвеня. И клевета след клеветата вечно броди... Не ми се спи... Очите ми са бодри! Да се пропия няма, а с ръка аз завещанието с кръст ще отрека, и сам ще се прекръстя и акорди за песен ще създам и не една, и в песните едни ще прокълна, на други пък ще сторя аз поклони, затуй, че писаха да спрем да сме покорни! Дори това със хап горчив да заплатя.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009