На дървото плод някой съзрял, друснал ствола, той паднал - незрял. Ето песен за онзи - не пял, и че глас имал, тъй не узнал. Със съдбата ли бил е той враг и сполуката зла е била, но китарната струна във такт да попадне съвсем не могла. Започнал с плаха нота „до”, ала не я допял, не до... Акордът му недозвучал и никого не вдъхновил... Ръмжало куче, котарак мишле ловил... За смях, наистина за смях! За смях! С недошегувани шеги той виното недоналял и даже с устни не отпил. Той се готвел все още за спор, без да бърза и някак си плах, и избивала - капчици пот - изпод кожата сякаш душа. На пътеката тъкмо дуел бе започнал - пристъпил едва. Съдията не беше зачел още точка във тази игра... Узнал би всичко от и до, ала не се добрал и до... Ни до догадка, глъбина, ни до придънните скали и тази, дето е една, не дооткрил, не дооткрил! За смях, наистина за смях, но бързал - недобързал той. Недорешеното докрай да дореши днес няма кой. Аз не лъжа - ни буква не скрих - той на чистия слог бе слуга, на снега той написал й стих, но, за жалост, топи се снега. Още имало там снегопад - свобода да се пише на сняг и огромни снежинки, и град той със устни ловял в своя бяг. Към нея в сребърно ландо не се добрал той и не до... Не дотърчал бегач-беглец, във скок докрай не долетял, а звездният му знак - Телец - от Пътя млечен си бозал. За смях, наистина за смях е да не ти достига миг, заради липсващи звена така и да не долетиш. За смях е, да, и то жесток! И аз смеха ще споделя. Във полет птица, кон във скок - по чия вина, чия вина?
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009