Що за стихнал дом, потопен във мрак, върху стръмен склон, брулен от горняк, под прозорците зей дълбок овраг, а през портите - вей от пътя прах? И макар уморен - разседлах своя впряг. „Някой жив ли е тук, хей, излез, помогни!” Само сянка се мерна край къщния праг, и по-ниско над нас лешояд закръжи. А зад този праг - все едно бардак и народец там - всеки трети - враг. Мразят гости те - всеки свил юмрук! И иконите криво гледат тук. И започна се разговор - странен, чудат, някой песен застена, китара терза, и хлапак невротичен - крадец и глупак - под покривката скришом показа кама. Питам пак и пак: „Що за дом е туй? И защо сте в мрак, сякаш чумави? Гаснат свещите, въздух липсва все... Да живеете ли отвикнахте? Порти зеещи уж, а заключен духът. Кой стопанин е тук? Поне вино налей!” Отговарят ми: „Бил си ти дълго на път - и не помниш - при нас все така се живей! Все трева ядем, век - на киселец, затова съвсем сме се вкиснали, само с виното бяхме весели - разорихме се, бихме, бесихме.” „Уморих си конете от вълците в бяг. Покажете ми край де гори светлина. Покажете ми място, каквото мечтах - дето пеят, не стенат край крива стена”. „За подобен край и не знаем ний, да живеем в мрак сме привикнали, че отколе сме зли и шушнещи, под иконите в черни пушеци”. От смрадта, дето косо икони висят, аз безумен, захвърлил камшика летях накъдето ми видят очите във бяг, при човеците, там - във човешкия свят. ...Във забравата време мина се! Много лашках се, но размина се. Неумело взел май акордите, аз изпях за вас „Очи чёрные”.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009