Новите леви - момчета те смели са - буйно червени байраци развели са... Как така мамят ви чукове, сърпове? Може би друсани сте или сръбнали?! Слушам полуоткачени оратори: „Експроприация, експроприатори...” Виждам портрети над облаци пара - Мао, Дзерджински и Че Гевара. Левите, десните - вече ги бъркам аз... знам, че властта си е работа кървава. Всички на манджата сте мерудия... Я да ви друснат годинка в килия! Мадам преводач, днес не ми е до пеене, тъй че излишно това суетене е! Няма да взема със тях аз да споря я, на тях им е нужен буквар по история.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009