Отново ме обзема трескав хлад, трещи сърцето, сякаш камък в бъчва. Скъперник в мен живее - зъл, мъхнат, с мазолести ръчища ме измъчва. Щом маенето мое доловят, приятелите мрънкат „Пак се почва!”. Със него ми е тясно в тоя свят, не ми достига въздух, нито почва. Не ми е двойник, нито второ „аз” - тук тези обяснения не струват, а плът и кръв от мен, мой грозен пласт - такъв Стругацки даже не сънуват. Изчаква търпеливо своя миг и с моята ръка той ще пропише, ще стана аз жесток и пресметлив, ще ви продам накуп и единично. Не търся оправдание за мен - животът нека бавно се стопява, но аз не си прощавам ни момент, когато той внезапно надделява. Но няма вече кой да го спаси: последни сили аз събрах отново, влях в гърлото, във вените отрова - и нека пукне - аз го надхитрих.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009