Отдавна свивам от досада в гримаса своите черти, при мен - животът си минава, без мене - вихрено лети. А после - още... Ето признак - дочувам злобни гласове: - Това при теб е само призрак, а другаде - чудесно все! Ти само чакаш и догонваш, и че не смогваш се боиш, и все по-малко смях отронваш, и в песни все по-зле звучиш! Запасите ти се стопяват, отхвърляш всичко в тоя свят. Където си - не полетяват, а няма ли те там - летят. Аз вярвам в крясъка, във лая, другар ли си ми, си ми драг, врага не спирам да ругая, от себе си съм все във бяг. Живея, чудеса не чакам, ала подпухнал съм от срам - оттук все искам да се махам за да избягам нейде там. От пеене да се съдирам, да се покажа гол дори, напразно - тук се вегетира, животът другаде кипи! Късмет - въртяла се Земята... Багаж надве-натри събрах и хоп - натам! Но в миг се мятам обратно да се върна пак.
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009