Живеем във мъртвешка пустота - ти само натисни и гной ще плисне, потискаме страха мъртвешки с писък - и първенците ни, и тези по-отзад. И задължителните жертвоприношения, така възпети от бащите ни във хор, печат поставиха на наш’то поколение и ни лишиха те от разум, памет, взор.  
© Светлозар Ковачев. Превод, 2009