Батальонът ни дълго назад бе въртял на Земята товара. Но комбатът ни с крак се запъна в Урал и отново напред я подкара. Най-накрая се чу и решителен глас: „Стана време дългът да се иска!“ Още помним как слънцето слезе пред нас и едва не залезе на Изток. Ние не за цветята се грижим и не мерим планетата с ход. Ние просто с ботуши я движим - към живот! Към живот. Вейна Източен вятър. Като в сенокос всичко живо наляга. Днес без лост преобръщаме земната ос - просто главният удар се стяга. Не се стряскайте, щом светилата грешат - вече Съдният ден не е страшен. Просто, както поискат, Земята въртят, марширувайки, ротите наши. Пълзешком се напрягаме в злата си прегръдка с пръстта, цели в пот. С коленете си движим Земята - към живот! Към живот. И Отделът специален едва ли сред нас ще открие пленени. Даже мъртвите служат - под техния пласт се усещаме по-защитени. На оловото глупаво благодаря, че не казва кога ще псовисаш. Ето - някой отпред върху дота замря и Земята за миг вцепени се. Без крака продължавам. За кратко жалим мъртвия тука народ. С лакти тикам Земята нататък - към живот! Към живот. Някой там се изправи - и в свойта бразда рухна бързо от изстрел. Но на Запад пълзи батальонът, за да грейне слънцето утре от Изток. И се влачим, до тинята свели глави, кал смрадлива в ботушите шляпа. Ала слънцето днеска нормално върви, затова, че се движим на Запад! Всеки вкопчва се - труп ли, човек ли, - в камънаци, треви - като скот. И със зъби планетата теглим - към живот! Към живот.
© Бойко Ламбовски. Превод, 1989