Там, в гореща Африка, някъде по средата, без да е по графика се случила белята. Слонът рекъл: „Аз съм прав! Почва се потопът!“ Всъщност някакъв Жираф се влюбил в Антилопа. Вдигнал врява всеки звяр, само Папагалът стар викнал от гъстака: „Знам - Жирафът е - стратег голям!“ „Нищо, че е тя с рога, - Жирафът вил любовно, - фауната ни сега е равна пороговно. Ако цялата рода не приеме нея, ще се махна; със стада други ще живея!“ Вдигнал врява всеки звяр, само Папагалът стар викнал от гъстака: „Знам - Жирафът е - стратег голям!“ Антилопският баща опъва се, отрича: „Зет такъв безрог не ща - на нищо не прилича!“ - И жирафите сумтят: „Дъската май му хлопа!“ С биволите днес пасат Жираф и Антилопа. Вдигнал врява всеки звяр, само Папагалът стар викнал от гъстака: „Знам - Жирафът е - стратег голям!“ Там, в гореща Африка гафът следва гафа. Плаче пак Жирафката заедно с Жирафа. Но е късно за това - слаб е колективът: щерката Жирафова жени се за бивол. Ти - Жираф, не си прав, но и крив не си, Жираф, крив е този, викнал: „Знам - Жирафът е - стратег голям!“
© Бойко Ламбовски. Превод, 1989