Пред милицията строга без да се показва много, скрит под псевдоним английски мистър Джон Ланкастър Пек ходещ с ръкавици само - отпечатъци да няма, в нашия хотел "Съветски" несъветски спа човек. Джон Ланкастър, главно нощем, тихомълком, без помощник, щракаше с носа си - там бе скрит модерен обектив. И промиваше в легена след това изопачено туй, с което се гордее трудовият колектив. Санаториума летен той превърна в тоалетна, а Пазара ни централен той проми на мръсен склад. Обработен в микрофилма, ГУМ като бордей се ширна, а е неприлично даже да покажем театър МХАТ. Но да действаш без сътрудник хем е скучно, хем е трудно. Хитър бе врагът - надраска някакъв фиктивен чек. И във мрежата се хвана гражданинът Епифанов - омота го в ресторанта несъветският човек. Епифанов сякаш беше пълен с качества зловещи - биропиец, сластолюбец, негодяй без чест и цел. Значи, бе добра находка и агентът го прикотка. Тъй се случва с този, който е пиян и мекотел. Бързо даде му задача - да стои нащрек, така че щом пред банята пристигне в четири часа такси, да нападне в миг шофьора, на крадец да се престори, за да може за това да разтръбят по Би-би-си. Още каза му: - Нареждам на изложбата в Манежа да откриеш мъж с оранжев сак. До него да се спреш. Той ще те попита: «Вие не обичате ли пита?» Ти ще кажеш "Да" и сака, пълен с взрив, ще донесеш. А с това, пияни друже, дом в Чикаго ще заслужиш, долари, жени и разни други хубави неща... - Той, шпионинът злосторен, не разбра кому говори; Епифанов всъщност беше строг чекист и благ баща. Да, изглеждаше уж майстор тайнственият Джон Ланкастър, ала пак в капана падна - злобата го ослепи. Справедливостта го стигна - той е съден и остриган. А в хотела ни "Съветски" мирен грък дойде да спи.
© Бойко Ламбовски. Превод, 1990