Днеска всеки срок излишен е. Лагерът е опустял. "Всички са на фронта" - пише на закования портал. Ще прости народът радостно грешните си синове. Щом Родината в опасност е - значи всички ни зове. Тук година - тройка значи там, ако Бог ни съхрани. Днеска равни сме с пазачите - всички сме на фронт един. А началникът ни куче бе - ех, Берьозкин, ех, копой! И душата си заключваше, но пое със нас на бой. За тила той само ставаше. Само с вързани бе смел. И за самонараняване бе осъден на разстрел. Общо взето, ни похвалиха и почетоха, видях. Оцелелите с медали са, мъртъвците - с кръст над тях. А пък новите нещастници ще четат отвън на глас: „Всички са на фронта" - надписа като паметник от нас.
© Бойко Ламбовски. Превод, 1990