Мили Коля, друже мой и съпруже харен, с туй писмо те поздравявам - как си, как е там? Ще се върнеш сигур много важен, издокаран, и към селсъвета пак ще се втурнеш, знам. Щом замина ти, тозчас ревнах като луда. И комшийките наплаших - сякаш ще умра! Тъй скучах по теб, че те вкъщи по принуда ме държаха - можех друг път да избера. Пашка се яви веднъж - твоят кум негоден. Леле боже как отбих стръвния палаш! Казват - трети ден пиян из селото бродел; той, преди да закачи, пие за кураж. Ти ми се присъни зъл, блед като циклама. Ако ек се усъмнил, клевета е, знай! Верно, с агронома се поразходих, ама си говорихме за теб до самия край. Дали ти награда май - тук така се чува. Борка - нашето биче - шампион там бил. Аз от тоя звяр рогат малко те ревнувам. Не на него, а на мен повече си мил. Ала мен ме остави - аз за теб се плаша. Тук един началник бе от града, та той рече: В столицата ни е разврат и каша, там жените - рече - са повече на брой. Не заливай, Коля, там, потърпи до вкъщи. Вкъщи - воля твоя - пий, щом ти се прище. Всички са ми чужди, знай - агрономът също, па макар културен и па човек от теб. Нашият хамбар тече, капе и в чардака. Никакъв уют без теб - справям се едвам. Може всякакъв да си - идвай, аз те чакам. Напиши какво видя в магазина там.
© Бойко Ламбовски. Превод, 1990