Преврат в души и мозъци - от край до край - навред пукнатини, разломи и люлеене. Решиха дяволите в пъкъла си рай да построят за бъдещите поколения. И дяволът с подмолен псевдоним Черток - Агент на рая - в Центъра донесе срочно: „Тук, в Ада, става нещо - аз съм просто в шок!..” Какво там става, сам Черток не знае точно. И още вмъкна зов към шефа беловлас На всички райски диверсанти на Амура: „Треперя цял. Следи ме дяволската власт. И става ненадеждна наш, та агентура.” В туй време в Пъкъла самият Луцифер Строй войските за парад, прие парада, Излезе на трибуната и викна с нерв: „Едничък Раят е спасение за Ада!” През сълзи дяволите закрещяха: „Да! Ний Рай ще построим сред тази Преизподня! Производителност е нужна за това. Сто грешници за радост всенародна!” „Напред! Аз ще ви поведа през дим и прах! - Завърши Дяволът. - Дерзайте окрилени!” И грешниците затрепериха от страх, и ангелите пребледняха ужасени. И тръгнаха при Онзи, който в жар и мраз, все виждащ и всезнаещ бди над свойта челяд. И каза Той: „На тъмнината плюя аз!” и заяви им, че мнозина ще разстреля. Че Дяволът е провокатор, кучи син и интригант в познати хитрини оплетен. Че ангелите са отрепки до един и че Черток се е продал на враговете. „Не Рай е тук, а яма пълна със боклук! Ще сляза на земята - там ме уважават. При хората ще се спася от всичко тук. Пък нека ме разпънат втори път тогава!..” И слезе той. Сега къде е този Образ висш? А богомолците съзряха в утрин синя - Пред църквата шише надига скитник нищ: „Аз богът съм - крещи, - подайте милостиня!” Печален краят е. Плачете стар и млад. Какво пред туй са всички Трои разрушени? Отдавна вече в Рая не е рай, а ад, Но Раят в Ада затова пък построен е!
© Росен Калоферов. Превод, 2007