Мостове изгорели. Няма бродове. Грамада черепи в земята спи. Заключени са изходи и входове. И пътят е - след слепите тълпи. Като коне с капаци на очите, доказали как тесен е светът, уж по безкраен път вървят тълпите, а всъщност по окръжност се въртят. Дъждът плющи по нямата палитра. Галоп отеква в есенния свод. И няма звуци, цветове и ритми. И в дробовете липсва кислород. Не стигат лудост или вдъхновение, за да разкъсат този кръг проклет. Нима това е вечното движение - безкрайният човешки ход напред?...
© Росен Калоферов. Превод, 2008