Тръбят тръби, пръхтят жребци и бърза шумна свита. Бдят обиграните ловци със стръв в душата скрита. Забава е това за крал - да стреляш в лебеди без жал. Стрелите литват с бясна скорост... В небето слънцето кърви... А тези лебеди, уви, се бяха срещнали тъй скоро! Летеше тя по своя път от слънцето огрята. Тъй само лебеди летят високо в необята. Където белите крила трептят над облачни била и в блесналите божи склонове, дълбоко в синия простор, долитат като светъл хор еднички ангели и стонове. И там той я настигна с вик. - Щастлив миг! Миг небесен! Но се превърна този миг във лебедова песен. Два бели ангели в деня - те литнаха към теб, Земя. Защо? Къде така? - Загадка... А там от всеки дрипав храст следят ловци без дъх и глас, да бъде щастието кратко. И пак звуча, ехтя тръба за чуждото крушение. Но сбъдна се една молба: замри, спри, мигновение! Тъй пееха сами с глас тих в предсмъртния си птичи стих щастливците за едночасие. - И падаха... Но бяха те пак там - на седмото небе, на висшето небе от щастие!
© Росен Калоферов. Превод, ?