Днес всичките присъди свършиха, А на лагера вратите Заковани са с дъски накръст, с надпис: ”Днес на фронта ний сме”. Греховете ни ще ги простят. Имаме такъв народ! Щом Родината в опасност е, всички тръгваме на бой Тук - годинка, а на фронта - три, ако бог ни съхрани. Днес сме равни със охраната - с тях на фронта ще вървим. А у началника - Берьозкин виж - охкане и шум и вой. И душата стисната с дъски, но и той е с нас на фронта По-добре - направо във тила. Само с нас той беше смел. И тавана даде му съда - на разстрел, за самострел А пък ний се оправдахме и наградиха ни и все пак. Живите - за тях медалите, Кръст - за мъртвите сега. После другите затворници На вратите да четат Наш’та памет - остъкления надпис: „Всички сме на фронта”.
© Емил Петров. Превод, 2009