Този шум не е на свършека знак, нито е ехо от сто детонации. Кой между тях е най-виден глупак, спореха трима велики глупаци. - Тъп се родих! Имам ум на молец! - виеше първият. - Не е ли ясно? Даже в устата си нямам мъдрец - аз остарях, а пък той не порасна! Но не приеха такъв аргумент. Както и да го разглеждат - не става. Нямаш в устата мъдрец? Но, момент.. Друго си имаш, нали? Е, тогава? Вторият вдигна припряно ръка: Аз пък, каквото да правя и струвам, виждам нещата съвсем не така, както в действителност те съществуват... Гледай с какво ни се хвали! Простак! - Със слабостта на едно поколение. А и доказва един такъв факт само влошено с годините зрение. Третият, груб като каменен ръб, стисна юмруци, посипа проклятия: - Само аз тука съм истински тъп - нямам за нищо в живота понятие! Дълго с налети от ярост гледци спориха те. И накрая полека тръгнаха - трима велики глупци с глупав вървеж по глупашка пътека. Стигнаха бряг цял обсипан в синчец. В бъчва, като в единична килия там си живееше кротък мъдрец. На мъдреците им дай самотия... Той ги посрещна с разумни слова: - Схващам проблема. Кои сте, разбирам. Но за какво ви е всичко това? Ето кое моят ум не побира... Или богатството ви не расте? Или пък малко сте си пакостили? Я не бъдете, каквито не сте. И не хабете за глупости сили. Само не влизайте в спор през глава кой е най-главният - и ще ви светне... Хайде, вървете си, а след това, ако желаете, пак наминете. Влезе той в бъчвата, стар и брадат, мир закопнял след такова занятие. И умълчани поеха назад Тъпия, Глупчото и Глуповатия. Крачат...В гърдите им мъка кипи: - Мъдър е старият, няма съмнение! Но на глупците светът се крепи. Жалко - не ни изрази уважение. Те ще наминат отново в нощта: Хайде, излезте! - ще викнат нещастника. Нямаше да е печално това, ако не бяха глупаците властници. Нашата приказка, както личи свършва накрая - и ето я точката. Днес в единочка мъдрецът мълчи. Как ли се чувства той там, в единочката?!
© Росен Калоферов. Превод, ?