Аз вътре не устисках, все едно година ще добавят или четири. Момчета напишете ми писмо - Как са нещата там при вас момчета. Там пиете ли? Ние не съвсем. Тук има сняг, и слънцето да грее. Момчета вий за всичко ми пишете, че тука просто не се случва нещо. Вий много, много липсвате ми вече. Как искам мутрите ви пак да видя. А Надя как е? С кой ли ходи днес? Сама ли е? И тя да ми напише. По страшен е самият Страшен съд. Писмото ви за мен ще е спасение. Те може би не ще ми го дадат, но все едно момчета вий пишете.
© Емил Петров. Превод, 2009