на В.Туманов
Беше лудост, не крия - през деня при това. На снега - часовия и напред през глава. И така сред покоя се понесохме в бяг - недалеч от конвоя и до пояса в сняг. А изграден е строят образцово. Триони вият с трескави гърла. И блъвнаха знамение оловно от сепнатите вишки три дула. Всички бързо налягаха на земята без глас. И с ръмжене побягнаха вълкодави след нас. Девет грама, в дулата е тясно, знам - същ зандан! И на мушки-разпятия се извивахме в транс. Да стигнем до брега между елите... Но изходът е всъщност предрешен. От вишките се целят в нас стрелците. Нали е смешно? Колко смешен ден!... Но с кого, всъщност, бягах към отвъдния скат и на карта залагах сам живота си млад? Май познат бе по външност... И поел дъх едва прохриптях: «Кой си всъщност? И с присъда - каква?..» А стъпките му вече бяха стихнали и той лежал зад мен сред кръв и сняг. Но тичах аз и мислех: "Ще достигна ли?" - и не усетих нищо в своя бяг. Аз към него с дъх секнал: «Изоставаш, схвани!» А той с мозък изтекъл и прострян настрани. Тръпки зли ме побиха... Идва смърт - ето на! И стрелбата не стихва, сякаш че е война. А кучетата стигнаха и мене - наблизо ли са, с тях не си играй. Те мозъка излизаха с ръмжене и се разпръснаха с пронизващ лай. Аз отварям клепачите и отърсвам снега. А встрани преследвачите вече сключват снега. Трупа ритнаха грубо: «Виж го - мъртъв. Катър!» За залавяне - рубла, а пък нищо при смърт. И минахме пред строя на бригадата и пак поехме по снега дълбок назад към зоната - те за наградата, а аз за да получа втори срок. Отначало бях сприхав, след това замълчах. Цял взвод дружно ме биха - аз едвам оцелях... Но напразно ми викат - свърши с теб, запомни! Те налагат с камшика, аз се дърпам в страни.
       
Аз гордостта си стъпках на земята. Видял съм много горди по очи. Сам лизах раните си в изолатора. И всеки белег още ми личи. Ако бяхме поели по самата река, те не биха успели да ни стигнат с ръка... Значи, виж: към ловеца звярът бягал е сам. Той от упор - в беглеца - хладнокръвен и ням... Годините летят - не ще ги хванете. И само нощем болките не спят. Но трябва да се сипва сол на раните. За да ги помним - нека да болят.
© Росен Калоферов. Превод, 1995