С какво прочута е индийската култура? Да кажем Шива - многорък, зъбат. Артиста знаем още Радж Капур и за йогите - най висши същества. Казват, йогите, че могли Да не хапнат нищо-година. А сега рекорд имат си виж и ядат и пият цяла година         А ний какво? И ний не сме по лоши. И ние много пиеме нали? И бродят многочислени тук йоги, но много трудно ще ги различиш. Могат йогите много неща. Ето неотдавна легна един. Трети ден минава - ех, срамота! А пък той си лежи и спи.         Аз зная те си имат тайни много. Да поговоря с някой насаме! Дори отровата не действува на йога, към нея имат той имунитет. Час не диша под вода - едно. И на думи не се вързва - две. Щом усети че е старец той, казва ”Стоп” и на мига мъртъв е.         Помолих аз един подпийнал йога (Ядеше гвоздеи и тел като салам): „Приятелю открий пред мен, за бога...” „Във гроба тайната ще отнеса”. Този отговор беше прост, но се скарахме и разделихме. Отговора можех да зная но, йогата ми нареди: ”Да мълчиш!”        
Но ако йогата не чувства болка и може да не диша и яде, такава участ весела не искам, сърце и ум как да ги разделя? Нещо стане - йогата е пас, той дори когато спи - си е сит. Хората-те, туй-онуй и мрат. А него не му пука хич.        
© Емил Петров. Превод, 2009