Във наборната ми казаха: „Не ставаш момко за десантчик! С такива там е пълно вече” - после смях! Какъв войник ще станеш ти? Веднага в медсанбат върви. А аз войник както и другите си бях. А пък войната бе война. За мене бе двойно тежка тя, Куртката просто съхнеше ми на гърба. Поизоставах в строя аз. Ала веднъж в една атака, Не знам защо, ме забелязал старшината. В окопа викат ми сега: Студенте! Казвай - два по два? Ей момко! Вярно граф е бил Толстой? Ами жена му - к’ва е тя?” Но чу се моят старшина: „Върви поспи, светец не си, че утре - бой”. Един път само, изправен бях аз, във цял ръст - той викна там: „Легни!” - и после просто заруга. Не щеш ли дупки във главата?” И изведнъж: ”А там в Москвата На пет етажа къщи има ли, сега?” Над нас изсвири - той изстена, Парче шрапнел изстина в него. Да отговоря на въпроса не успях. Пет крачки и в земята легна. След пет безсънни нощи, ето с лице на запад и на изток със крака.
© Емил Петров. Превод, 2013