Проклинам се с душа от страх разпъната: в чужд коловоз се озовах, на дъното! Мечтаех полет към целта, не пъплене. А вече няма от калта измъкване. Че брегове от хлъзгав льос обграждат този коловоз. Кой прокара го? - питам се сам. И как оше издържам - не знам. Като тъп ученик след това: "Коловоз, в коловоза..." - мълвя. Но що от демон съм обзет? Нахален съм! Нещата тука са наред. Нормални са. Тук няма блъскане, а ред, отстъпват ти. Щом няма да си най-отпред, добър ти път! И пир след пир, и тост след тост предлага този коловоз. Схващам аз, на мълвата напук - с много други попаднал съм тук. Колело в колело. Гърди до гърди. Като всички - ще стигнеш и ти. Но в миг: "Пусни!..." - покоя с нерв разби викът. И влезе в схватка с пътя чер наивникът. Той в нея цял се пропиля сред трапа ни - и полетяха бутала и клапани. Пръстта за миг и встрани изри и пътят му се разшири. Тук се губи следата му в мрак - отстраниха го тоя чудак, да не пречи на тези отзад да пътуват по пътя познат. Но ето и при мен беда: боксуване. О, жива мъка е това пътуване! Да се побутне трябва тук, а няма как. Е, ще почакам някой друг. Без паника! Но няма помощ, крик, ни лост - да, чужд е този коловоз. И разплисква се в тиня и льос този чужд, този чужд коловоз. А с това, че го удълбочих, аз надеждата в други убих. Прониза ме и страх, и срам до костите. Придвижих се напред едвам до мостчето. Там гледам: пролетна вода с бучене е прорила изход... Свобода! Спасение! И плюят колелата кал по този път опротивял. ... Ей, ти! Задния! Схващаш ли? Да? Не след мен! - Туй е изборът прост. Само моя е тази следа - измъкни се по свой коловоз...
© Росен Калоферов. Превод, 1987