В лабиринт от трамваи, сред градски стени се завръщаме - инак къде ще се денем? И се спускаме в ниското от планини, за които мечтали сме нощем и денем. Тъй, ненужният спор оставете! Всичко вече съм си изяснил. Най-добри са за мен върховете, на които до днес не съм бил. Кой ли иска в беда да е сам? Кой ли би си отишъл, щом в него сърцето се мята? Но се спускаме ние... Какво пък, дори боговете са слизали тук, на Земята. Тъй, ненужният спор оставете! Всичко вече съм си изяснил. Най-добри са за мен върховете, на които до днес не съм бил. С колко песни и вяра просторът звъни... Планините са в нас! Нас ни викат билата! Но се спускаме пак: кой съвсем, кой за дни. Да се връщаме - просто това е съдбата. Тъй, ненужният спор оставете! Всичко вече съм си изяснил. Най-добри са за мен върховете, дето никой не е покорил...
© Росен Калоферов. Превод, 1988