Ний бдителни сме - тайни не издаваме Те са в надеждни жилести ръце. Освен това не щем и да ги знаеме Ний на умниците ги доверяваме А ний, ако е рекъл Бог, глупци да сме. Успехи теглим - те не са различни Успехи има, а различия в тях не. Те тежки са и здрави са - отлични А ний на стража сме на интересите На границите, на света и на успехите На агрегата пу ска отбелязахме ний вчера. А днес героите ще отрезвим. По половинка на човек ще вземем. А интереса ни - той настрани момчета. Какъв е той какво ще правим с него? Ний телевизори си понакупихме. В шест по втора хокей гледахме А в седем - всички за Ню-Йорк предаваха Аз не видях - окъпаха ли Яков. Но там при тях е еигурно о’кей! Вълнувам се, в главата ми въпроси: Как там са негрите? Децата тука плуват. Как са с Ливан? А при Сомоса как? Здрав ли е Ясер? А прогнозите - какви? И Картър как е? Там ли си е Китай? И още ордени какви днес има? Писмо в програма „Време” пратих аз. Уж има много, а защо ли не ги дават? Дечицата ми просто обожават - кога ги връчват - плачем всички в нас.
© Емил Петров. Превод, 2014