В милиционерска кожа - ден бъдете Живота ви обратно ще се види Да пиеме за в МУР-а що са тези За тез що в Мур са никой и не пие. На масата съседна пък компания, На масата съседна пък веселие, - А тя към мене нулево внимание А пък съседа и цитира и Есенин. В милиционерска кожа - ден бъдете Живота ви обратно ще се види Да пиеме за в МУР-а що за тези За тез що в Мур са никой и не пие. Разбирам, че Тамара ум си има, Че тя си има - диплома, стремежи, И водката в аквариум изсипах Да пият рибите за моя ден, рождения! В милиционерска кожа - ден бъдете Живота ви обратно ще се види Да пиеме за в МУР-а що за тези. За тез що в Мур са никой и не пие.
© Емил Петров. Превод, 2018