От Мур-а кочияши’ Сивка са прибрали И закарали го в Нарьян-Мар. Значи, не погалили Сивка те по гривката, Значи, дали пълен „Хонорар”. На двора вечер иде, А Сивка чай си пие. Нощта - пол’вин година е на кръга полярен. И там Сивка - коня - значи, заскучал. И намерил Сивка - Бурка - за приятел С него нощи дълги те да съкратят. На двора вечер иде, Сивка с Бурка чай си пият. Сивка там работил, до седма пот - тъй яко. За двамата се трепел - на конете кон. И тогаз у Бурка появил се някой - мястото на Сивка на масата взел той. На двора вечер иде. Бурка с някой чай си пият. Знае се конете са като човека - Сивка дълго мислил, какво да реши. И веднъж пък Бурка с някой друг изчезнал. А закуцал във каторга Сивка. На двора вечер иде гори в каторга Сивка.
© Емил Петров. Превод, 2014