Как ли ще погледна днес, как ли ще задишам? Хладен е пред буря въздухът, плътен, хладен, Какво ще ми запеят днес, какво да чуя има? Пеят, птици пророчици - от приказки разни. Птица Сирин радостно ми се усмихва Весели, призовава от гнездо. А насреща - в печал тъгува силно, Душата трови странен Алконост. Сякаш седем древни струни звъннаха по своя ред - С това птица Гамаюн надежда дава ни, късмет. В небето синьо с камбанарии прободено - Медената камбана, медната камбана - Ту се радва, ту тъжи пък сякаш. Куполите във Русия са от чисто злато Че по често Господ да ни забелязва. Аз стоя като пред вечна загадка. Пред великата и приказна страна Пред солена и горчиво - кисела и сладка Синя, ръжена и пролетна е тя, Газейки земята - дебела и ръждива Затъват конете до стремена. Но привличат ме със сънната държава Подгизнала, от сън подута е тя. Сякаш седем древни струни звъннаха по своя ред - С това птица Гамаюн надежда дава и късмет! Душа, убита от загуби и разходи. Душа, изтрита от раздори всякакви. Ако кръпката до кръв е изтъняла - С кръпки златни аз ще я закърпя, че по често Господ да ни забелязва.
© Емил Петров. Превод, 2014