Да повдигнем на завесата края - Стара, тежка е тази кулиса: Ех, какво време било е някога. Толкова гладко - ти виж Алиса! Но... лошо часовниците следяха щастливите. И Времето нарочно забавяха страхливите. Препираха Времето, тикаха кресливите. Без причина Времето убиваха ленивите. И колелата на Времето се износваха в триене Всичко в света се разваля от триене... И тогава се обиди Времето - И спряха махалата на Времето. И дванайсет сред нощ не изби Всички чакаха пладне, но пак не дочакаха. Ето какво време настъпи Такова нервно - ти виж Алиса! И... на часовника уплашено погледнаха. Щастливите, Жални песни проточиха страхливите. Свойте големи усти затвориха приказливите. Хорово се запрозяваха и заспаха ленивите... Намажи колелата на Времето Не за първа премия На него много му е болно от триенето! Не трябва да се обижда Времето - Лошо и тъжно е да се живее без време.
© Емил Петров. Превод, 2014