От войната ми писна, но се бих до разплата, само дето не можех без мечти за дома. Той припрян бе и ето - не наведе главата и набързо приключи войната - две години и свърши сама! От четирсет и трета пулсът му не тупти. А пък мен ме обзеха довоенни мечти. Оглупях и се крия, и не съм много в ред... Беше той по-добрият, аз пък имах късмет. Не съм расъл в саксия и на „ти“ не съм с Бога, от съдба не съм бягал и в тила не съм бил, но жените безмълвно ми намекват с тревога: ако ти бе загинал тогава, моят може би би се спасил. Този намек отдавна ми навява тъга - да не би да се радвам, че се случи така?! „Жалко, жив съм!“ - отвърнах с онемели уста - „Просто аз се завърнах, а пък той не успя.“ В самолета, подпален, той извика накрая: - Ще си жив, ще успееш! - през шума го разбрах. Ний летяхме под Бога, почти стигнали рая - той се вдигна и там си остана, аз надолу поех и успях. Неусетно летецът в рая бе долетял. По корем беше кацал, но не беше пълзял. Той заспа - не осъмна, той запя - не допя... Просто аз се завърнах, а пък той не успя. Аз за всичко и вечно съм с вина пред мнозина. Днес със тях да се срещна чест ще бъде за мен. И макар че сме живи и войната отмина, пари споменът, съвест ни мъчи - който не е от нея лишен. Някой точно и чисто дните сметна до час. Като стартова писта е животът пред нас. Кой в небето потъна, кой умря без следа... А пък аз се завърнах, жив и здрав, за беда.
© Асен Сираков. Превод, 1989