Обрат във мозъци - от край до край В пространството - пукнатини, разместване: Че дяволите в Ада правят рай, За бъдещите техни поколения. Известен дявол с име Дяволяк - Агент на Рая - извънредно, нощем, изпя във Рая: В Ада дявол знаe как... Какво е точно - Дяволяк, не знае точно. И още подчерта тревожно нещо За шефа на шпионите Амур: «Аз в ужас съм - сам Дяволът нащрек е, И с крайно ненадеждна агентура.» В туй време в Ада - Велзевула сам Парад военен нареди тогава Отпред излезе, сви и заплака: «Рай, само Раят е спасение за Ада!» Ридаха дяволите и крещяха: «Да! Ний рай ще вдигнем в наш’та Преизподня С производителността си на труда! Пет грешника ще вземем още днес ний!» «Е ха напред! Аз ще ви поведа!» Завърши дявола. «Със бог! Напред сега!» И разтрепериха се грешниците в ада И ангелите в Рая затрептяха. И ангели - към Него във тълпа Към този който всичко знай и вижда, Той: «Плюл съм аз на Ваш’та тъмнина! И заяви че ще разстрелва лично. Че Дявола е провокатор и кретен. Отдавна той крещи и буйства шумно. Че ангелите са негодници едни, и Дяволяк отдавна превербуван. Не е Рай тук, а лудница голяма Ще ида на земята там ме тачат По дяволите! При хората ще сляза, пък даже нека ме разпънат пак!..» И слезе той. Но кой е? Где живее? Ала веднъж енориашите видяха Пред стълбите на църква - просяк пий «Аз - вика - Бог съм - дай да се нахраня!» Печален край (плачете стари, млади) Какво пред туй е изгаряне на Троя? Отдавна в Рая не е рай, а ад е, Но рай на дяволите в Ада е положен!
© Емил Петров. Превод, 2014