Ако бях аз физически слаб, то Аз морално устойчив бих бил. По жени нямаше и да ходя, Алкохол никак аз не бих пил! Ако бях аз физически силен - Да помисля дори ме е страх, Щях тогава обилно да пия. Но по жени нито крачка кълна се! А пък щом съм си в среден мащаб аз Що да сторя, как да бъда сега? Аз не мога жени да отхвърлям! И без спирт аз немога сега!
© Емил Петров. Превод, 2015