Простете ми греховете мои тежки, макар, че съм край река роден и с късмети! Простете на моето гърло приятели мои - още водка то ще гълта и ще пее песни свои. Приятели - ето на! Какво гледате? Както псета глигана вий преследвате... Само че в зори глиганите свирепи са ужасно По - зли са от бандити гарови - на Малюта мязат. Простете на вихрите мои - оределите. Не чупете ръцете мои - белите Не пляскайте по гърлото, Приятели мои - Вий после чинно ще дърпате от ямите тях! Други - виж ти! С ръце бели както на момче загорели... Ех! Ей ти и нощи и вихри На партньора, вашия - Нямаше катран, хавлия Накомарник даже. Ето и защо издъхна нажилен изцяло. Ето и защо въздъхна той печално... Не натискайте гърлото ми ние голи сме. То замръзна, то пресъхна ний покойници сме... Приятели - ето на! - Това го знаете, Като мародери мен Ще разкопаете. Знам я тази буря зимна, тя свирепа е жестоко! Жалко - вие ще замръзнете В саван вас ще ви сложа.
© Емил Петров. Превод, 2015