На сина ми Аркадий
Математика ще, има, стихчета, почести, сълзи, неравен бой. И така оловните войничета върху картата застават в строй. По-добре да бяха те в казармите, На война е като на война - падат покосени в двете армии, не печели никоя страна. И с каква, по дявола, стратегия, и е каква ли тактика така рухва неутралната Норвегия пред оловната египетска войска? Под ръката лява Скандинавия губи от престижа си, уви. Ала дясната ръка изправи я и статуквото възстанови. Може би от лошо възпитание или по училищна вина, но не може в бурната кампания да надвие никоя страна.
И макар да пробват всички армии своите изпитани стрелци, все едно - на двете полушария равни са оловните бойци.
Где сте вие, леконравни гении, или сте отдавна в дефицит? Где сте вие, губили сражения простичко и без отчаян вид? Или вие, венценосци глезени, непознали в битките беди? Где сте вие, копие на Цезари? Той дойде, видя и победи. Съвестта витае над редиците - как пред себе си да съгрешиш? Там и тук - оловни са войниците и кому победа да дариш? Нервничи от всичко пълководецът, сам пред своя вътрешен закон, малък повелител на народите, шестгодишен мой Наполеон. За да го избавя от причината, разделих оловната войска - боядисах в синьо половината, Беше победена тя така. Аз успехи несъмнено имам, но мъчи ме въпрос след този бой - как решил е да загинат именно сините, а не обратно, той?
© Владимир Попов. Превод, 1990