Където и душа да свра, където да се дена Зад мене като пес - Съдбата безпомощна, ме тика Аз с камъни я гонех но, тя към мен се лепна С очи изпъкнали ме гледа и слюнка на езика. Тя само ми пречи - Тъгувам аз вече Лицето мрачнее Корем стърже пак. черва са втвърдени. А гърло немее - И живот не умея И да пея не ща Старея май, ето ще ида - палача Да ми сложи въжето А аз ще заплача. А колко се заричах аз - ще плюя на Съдбата Но съжалих я, гладната, - умилква се, трепери Тогава взех от съжаление Фортуната да храня - Че тя когато се насити, надълго после дреме.. Тогаз се разхождам Кривя се аз много, И падам и ставам, небето димя. Но песа си пазя Сам вия, сам лая - Каквото желая Когато си ща. Не, не ще остарея - ще ида - палача - Да дръпне въжето А аз ще приплача. Има дни когато тъй пъхам си главата, Че и Съдбата ще се сбърка, изплашена и бледна, - Аз чаша вино влях веднъж за храброст на Фортуна И ден без чаша от тогаз, мърмори още тя: Мезе - ни коричка! В Ню Йорк аз да бях Щях норка да имам Да нося брокат!" Крака в проходилка Съдба на хранилка - Към хълма, от хълма С пиянки съм аз. Като остарея Ще ида - палача Да сложи въжето А аз ще заплача. Веднъж аз попре-попрепих Съдбата ненарочно - Отивай миличка, търгувай лика си промени, Просташки безобразничеше и стана Участ точно И отзад ми скочи на гърба, за гърлото ме пипна. Тежи ми под нея Я виж, че синея Дори сатанея Във бяг викам аз Недей за врата ти Недей за врата ти Недей за врата ти Как да пея сега!" Съдбата щом мога Ще я дам на палача Въже да и сложи А аз ще заплача!
© Емил Петров. Превод, 2016