Отмина времето на уводи, прелюдии Наред е всичко, без глупци, не лъжа. При тях ме викат мен големи хора За да им пея "хайката за вълци". Чул песента навярно от прозорец, А може от децата си накаран - Не зная как с магнетофон сдобил се Там отговорен някакъв другар. И в ежедневен разговор обзет В семеен кръг, где свети лампионът И тихичко, за да не чуй съседа, натисна той за записа бутона. И не разбрал последните слова, че калпав дубъл доставили му бяха, изслуша той ловът на вълци там и нещо друго имаше на записа. Изслушал записа съвсем до края Ядосан, че му липсват и слова, Слушалка вдигна: автора му утре при мене в кабинета искам аз. Не пийнах аз за храброст чашка, И хълцането си потиснах чак. От прага - отначалото до края Лова на вълци аз му изкрещях. Децата явно молили го бяха да бъде със усмивка на лице Но той мен благосклонно ме изтрая и даже в края пляскаше с ръце. По чашата с шише тогава звънна, измъкна го от книжния си шкаф Той изрева: че то си е за мене! Какви по дяволите вълци там?! Е краят е, сега ще стане нещо: И три години пет пъти на ден звънят и канят ме големи клечки, лова на вълци искат те от мен.
© Емил Петров. Превод, 2017