На път - или умирай като скот! Оскъден избор, но така живеем. Обречен си на мудност, наш живот, с вериги приковани сме към нея. Повярвахме ли в скрития капан? Повярвахме от глупост и набързо. Живот ли е - да бъдеш окован, нима това е избор - да си вързан? Коварна е оказаната милост. И няма врачките да ни спасят. Смъртта от свой отпред се е стаила, отзад - от чуждия, но също смърт. В душите камък, скършено крило, ала мълчим като нищожни пешки. И ни се зъби в предното стъкло позорът с отвратителна насмешка. Разбием ли оковите, без жал по мутрата отблъскваща ще фраснем и онзи, който ни е приковал с вериги към живота превъзнасян. Надяваме ли се на нещо още? Коя лъжица е за нашата уста? И докога със костите си нощем ще чукаме на райската врата? Предложиха ни изход от смъртта. Цената? - Не помислихме за нея. Зарад измяната, срама и подлостта осъдени сме дълго да живеем. Висока, но заслужена цена. А пътят ни далечен е - спокойно! Все още и след страшната война да се умира може и достойно. И не желаем никакви спасители за своите гнезда, за своя път. Не ще се гътнем от живот мъчителен - ще оживеем от достойна смърт!
© Андрей Андреев. Превод, 1989