В затвор Таганка станахме малко. Като жени да сме - не ни приляга. Дежурния в чакалнята, все бий - и пукай ако щеш. И казах на пазача аз: "Какво ти, правиш тука, псе?" В затвор Таганка - няма ченгета Но има разни - свят не поглеждаш. И за партньора значи, дето на глас чете ни, Аз сякаш на пазача казах, - ченге е вече. В затвор Таганка и по лошо бива Там всеки вълк е, не е със никой. А вчера пък с поставката По темето му, бялото, наложих аз пазача: Какво той, псето, прави?!
© Емил Петров. Превод, 2018