За мен Съдба e - до чертата последна, до кръста, Да споря до хрипота ( след това да мълча). Да убеждавам и доказвам на уста с пяна аз Че това не е всичко, не е той, не е тя! Че - за Христови грешки житарите лъжат Че - в пръст плочата още не е потънала, - Триста години татари - а живота е същия: Робство тристагодишно и нищетата присъща Но под власт на татарите бил Иван Калита И вече бил не един, кой е сам срещу тях И добри намерения, бунтове - суета Пугачовщина1, кръв после пак нищета Нека не веднага, нека първо не схванат Ще повторя, дори в образа на зъл шут, пак Но не струва предмета, и темата не е таз Суета на суетите - все едно суета. Само чашата няма да изпия във бяг, Даже да я разлея-все едно няма как. Или да плисна нахалната мутра на враг Не се пречупвам, не лъжа - все едно няма как; На въртящ се и гладък и хлъзгав кръг, пак Равновесие пазя, сгъвам се във дъга! С чашата що да сторя?! Не мога да я строша! Ще потърпя - и достойно ще запазя я аз: Ще я предам - и не трябва в кръга да стоя И в пълната тъмнина и в неясния здрач - Чашата на приятел доверявам, и бягам! Ще ли да я изпие - да разбера няма начин. Слязъл аз от кръга ще паса на поляна, Аз за неизпитата чаша нито дума да няма - На никой няма да кажа - ще го пазя за мен Ако кажа - ще ме стъпчат на поляната те. Аз момчета, до повръщане се трепя за вас Може някога някой да запали свещ чак На мен за моя гол нерв, на който крещя, И начина весел, по който пускам шега Даже те да ми бутат и златен брокат Или плашат беди да ми пуснат - не ща: На отслабен нерв аз няма да зазвуча, Себе си ще издърпам, обновя, и затегна! По добре на разходка, да запия, забегна Туй за нощ що издрасквам - ще разтъпча замаян По добре с песен да си откъсна главата, - Но не ще да се плъзгам като прах по лъчи аз! Ако все пак съдбата е чашата да изпия Ако музиката с песента не е твърде прилична, Ако изведнъж докажа даже с пяна в уста, - Ще си ида и ще кажа, че не всичко е суета!
1 Пугачов - водач на селската война в Русия през 1773-1775.
 
© Емил Петров. Превод, 2018