Този шум - не е начало на края, Не на Помпей е повторната гибел: Спорят трима велики глупаци, кой по глупав от тях е, великите. Първи вие: "Аз природно съм глупав! - И размахва ръце сякаш в хор. - На мен даже - зъба ми мъдреца, Не израстна, а голям съм без спор. Но това не бе взето във сметка, А и още по мутрата бият: "Ах, помисли си ти - зъб не расте! Ама друго расте ти - и какво?" Към синината притиснал петак, Викна втория: "Стига шумяхте! Аз всичко мога да виждам не тъй, Както то съществува си всъщност". "Ех! С какво ни се хвали, простак! Недостатък на туй поколение! И щом всичко вижда той не така - То доказва че със слабо е зрение." Третия - непреклонен и груб, Къса дрехи, и драска лице: "Аз единствен съм истински глупав, Не разбирам от нищичко, не". Дълго спориха те - дни и месеци, Но всички със аргументи несносни... И тръгват трима велики глупци Със стъпки глупави по пътя им глупав. Ей брега - и на пътя им край; Виждат там те бъчва на края, Най-великия, там бе, мъдрец - Мъдреците добре в самота са. На дошлите при него мълви: Значи, зная, защо и какви сте... "Но едно не разбирам сега: За какво е на вас това скъпи! Или може би гладни сте вий, Или мъничко сте се понабили? На по-глупави не се правете, Остане такива каквито сте. Само спор не правете, за това Кой по-главен е се разберете, - Я стегнете се още, а после, Тъй да бъде при мен пак елате Той влезе в своята бъчва от кра Страшно умен и посивял и не сресан - И си тръгват глупците велики: Глупав, глупавичък и глуповат. И вървейки, мърморят си те: "Стар мъдрец - няма тука съмнение! На велики глупци свят държи се - Напразно стареца не ни уважи." Те ще го потревожат отново - В тъмна нощ ще помолят: "Вън излезте!" Всичко още не е нещо то, но глупаците бяха на власт. Приказката си има и край: Вече няма я бъчвата в кра В "единочка"1 е пратен мъдреца. И добре ли му е във нея?
1 единочка - единична килия в затвор.
 
© Емил Петров. Превод, 2018