Топка огнена всичко прониза. Всичко препече, препали И като натоварена лимузина, до следобеда превали. Но някъде в зенита бил Той затова отиде там. Над другите глави кръжил И други градове горял. Още асфалта не стопило И покриви не позлатило, И още слънцето блестеше В една тъй слаба светосила, Още със срам от нищетата Поле без прораст, гора без сянка, Още парцали на мъглата Лягат в коленете с влага, Но диска на черта тъй тънка От хоризонта отделен. И тогава посети ме фраза: Не ясна ще е светлина, доде светилото набира само висина! Догде гиганта е излитащ, Догде започва маратона, Догде е само устремен най горе значи към зенита, Докато астронома старец Каза: на Слънцето е буря", Ний можем да гледаме Лика с наслада, С уста отворени, очи присвити. И на разсеяните нас за кефа, Уверено се вдига той - Той без да бърза бяга по небет.о Без конкуренти в маратон.   Но ей - зенита: гледаш смръщен. И боли и не може без сълзи. Но ний на нос със очилата И гледаме и гледаме непрестанно, Глави надигнали като кучета. Все по се мръщим, стиснали зъби И ни се мяркат май мустаци. И плашим се - навярно буря! И сякаш древен хун - Атила От слънцето опален бил И ей при поглед на светилото Внезапно там го осенило, И подходящ избра той грим. И всички уроди известни (Уроди с име легион) От праисторическото време Уроци вземат от природата. Тям апогеи не забраняват, И горе гледаха до слепота Те търсеха там на светилото На тях приличащи черти, И ако знаеше светилото, На кой ще стане пример то, То би стъмнило и застило, То бягането си би спряло, Внезапно - стоп-кадър в кино сякаш. Вън мълчаливо наблюдаващ През одименото стъкло, Когато много го припече, Един взрив на лика видя - А там пък друг и танц подхвана На слънчевата синина Видял на тесни очи процепи И бузи никотинови... Изгря луната - вий здраво спите. Светилото за вас пак спеше. Но някъде то бе в зенита. (Туй цикъл е как щещ танцувай!) И там гори, и там слепи...
© Емил Петров. Превод, 2018