Експрес Москва - Варшава, тринадесето мeсто, В признаци не вярвам - те нищо общо нямат Че аз до Минск съм само, майорът - пък до Брест, - Говорим си с майора - и всеки свойто пак. Аз - с мойте проблеми, Но той печал не знае: Материално - в ред е, А морално... морала не за нас е! Неприказлив Майорът - войник войната свършил, Но аз тъй от сърце - и отпусна се Майорът Ала след час ний двама - ругаехме се силно, И се получи много конкретен разговорът. Аз - с мойте проблеми, Но той печал не знае: Материално - в ред е, А морално... морала не за нас е! Едва той не заплака, че пак там ще отива, Че отново под Берлин и то година цяла: То и без тия немци проблемите му стигат, - Поне пък да воюват, а те обратно - май... Аз - с мойте проблеми, Но той печал не знае: Материално - в ред е, А морално... морала не за нас е! Чувствителен Майора - не издържаха нерви: Жена му го изпращаше - говорих с нея аз. Майорът ми каза после: "не сме четир’сет и първа, А вярваш ли ми момко! - как пак го преживях." Аз - с мойте проблеми, Но той печал не знае: Материално - в ред е, А морално... морала не за нас е!
© Емил Петров. Превод, 2018