И без ласкателство ни казват "Без Вас от скука ще умрем" И ние винаги, навсякъде, все трима сме, и пеем все. И ний едва-едва успяваме Да пеем там, да пием тук Макар че за една седмица Почивни дават осем дни Без нас на ден рожден не може, На сватбите без нас не бива, И ний сега вървим веселие На новодомците да вдигнем За нас е нищо, а момче е болно повече да яде и спи то трябва. Но ний сме нужни - какво повече, Какво да кажем можем още.
© Емил Петров. Превод, 2018