Да видя в такт ръцете ви. Равномерно - три, четири! Духовна бодрост, грация, и пластика. Общозакаляваща, Сутрин отрезвяваща - Щом си жив на този свят - гимнастика! Да видя в такт ръцете ви. Приклекнете, три, четири! В кръста всяка болка превъзмогваме! Пак изправяме гърба - Везните актуални са! Дълбоко дишаме до изнемогване. Шири се по домовете ви Грипен вирус - три, четири! Опасност пряка има от загиване. Щом си хилав - право в гроб! За да пребориш тоз микроб, Ежедневно си прави об– триване. Ако чувствате умора - Поседнете в коридора. Какво за вас са Арктика, Антарктика! Академик от област спортна, Твърди - кафе с коняк и торта, Ще замести спортната ви профи– лактика. Разговорът с вас е сладък - Клякайте си до припадък, Не бъдете мрачни и безплодни! Без да си пестите силите - Трийте със каквото имате, Процедури си правете водни! От лоши вести се не крием - На място бягаме си ние. Печели даже нещо начинаещо. Красота - сред тези бягащи Няма първи, няма изоставащи! На място в бягането - общо– примиряващо.
© Румен Караколев. Превод, 2018