Кой твърди: "Всичко тук изгоря, Във земята не хвърляйте семе!" Кой твърди, че Земята умря? Не, стаена е само до време! Любовта й не стихва, нали? Нима можеш море да изчерпиш? Кой повярва, че Земята гори? Не, тя от мъка е черна. Като рани, траншеи гноят, А от бомбите - язви огромни. Нерви земни, пропити с кръвта - те неземно страдание помнят. Ще прости нашта майка-Земя, И снага ще изправи по пътя нелесен! Кой ви каза, че тя онемя, Че от нея не ще чуем песен?! Не! След стон, пак звънти песента, И възкръснали всички я слушат - Та Земята е нашта душа, Как душата да стъпчеш с ботуши! Кой повярва, че тя изгоря?! Не, притихна тя само до време...
© Румен Караколев. Превод, 2018