Защо всичко друго е? Уж си е всичко така: Небето е същото - и цветът му е тоя. Пак тази гора, този въздух и тази вода... Само - той не се върна от боя. Вече не ще проумея, кой прав бил е от нас, В нашите спорове, отнели съня и покоя. Почувствах, че няма го в сетния час - Когато той не се върна от боя. Не на място мълчеше и не пееше в такт, Той говореше все за нещо си свое, Не ловеше го сън, бе от изгрев на крак, А не се върна от боя. То е пусто сега - на тази земя: Аз сега чак разбрах - били сме ний двама... А за мен - сякаш огъня вятър отвя, Във деня, от който него го няма. Днес откопчи се, като от плен, пролетта, По погрешка извиках му: "Коля! Остави от цигарата!" - но звучи - тишина... Той не се върна, вчера, от боя. Нашите мъртви не ще ни оставят в беда, Нашите жертви са днес часовои... Отразява се в гората небе, като във вода, И на дърветата - цветът им е тоя. Землянката никак не бе тясна за нас, То и времето - течеше за двама... Всичко днес единично е, но мисля си аз - Все едно, че мене ме няма.
© Румен Караколев. Превод, 2018