Здрасти, Жора и Аркадий Вайнер! И на Георги пращам аз привет! Ние с вас се знаем тайно По романите от понапред. Пишем ние седем аксакали1 От Хиндукушенската ни земя Щото седем нашенски списания Вас превели са ви те за нас. И кога памука се събира (впрочем днес памука е коприна) Наше списание «Звезда на изтока» седем страници за вас написа. Цялата Москва обходи с ЗИМ-а Най-главния ни аксакал - Ама ни в едничък магазин той Ваши книги не намери там. Махнаха и двама старши братя Всичките си косми от брадата. Нямаше, макар и с много разни В книжарниците и навсякъде. За «Ера на Милосърдието»2 аз, Ей за какво благодаря ви! - Два пъпеша на офицера дадох И нарове там някой килограм. А в края на телепредаването на белите коси е клетвата! - Ще дадем за продължението Осем пъпеши на всяка серия - И за да няма случай неприятен, Обичате «кюфта-бюзбаш»3 вий Жени пратете на Пазар Централен и две глави на вашо агне искам. Може да е плътско много, Но за песни за затвора (Нека пей артист Висоцкий) Двойно ще платим отгоре. Няма ваши разпечатки И в Париж, говорят, чак... Впрочем що ще купиш с франк - а? Същото е грозде там. Ние днеска ви четеме, От абзац ни хвърля в пот. Братя ний за вас ще сметнем - Удивителен народ. Наш праправнук е в Главбаза - Там, где пари са нищо - не. Гладни? В случай като този Идвайте вий всеки ден. Искаше ми се в Инязе4 Аз приготвях голям удар Но... ако беше жив Ниязи5... А така - какви ти връзки? Връзки има в Европа, Азия, Но тез връзки са боклук. Нали сте били на КамАЗ-а: Няма плод. А тоз път Идвайте във Хиндукуш!
1 Възрастен, уважаван възрастен човек сред тюркските народи в Централна Азия и Кавказ.
2 «Ера на Милосърдието» - роман на братя Вайнер.
3 Ястие от азербайджанска национална кухня.
4 Институт в Москва.
5 Хамза Хакимзаде Ниязи - основоположник узбекской советской литературы.
 
© Емил Петров. Превод, 2018