Сред планети, сред комети Отлитаме с крилете на фантазия Към други векове и континенти Към междупланетни Европи и Азии Та скоро ще има кораби Да браздят океаните вечни, За да можем със "система" ний Междупланетните хора да обезпечим. Ако ще има живот сред световете - Без актьори то не ще се получи Актьорите всички, от вси векове От "системата" на изкуство ще се научат. Всичко можеме ний да познаем, Кое е замислено, то и ще стане! Години ще минат, но никога знай На Станиславски труда не ще се забрави!
© Емил Петров. Превод, 2020