Помня тази песен някой ми изпълни, И след час куплетите и си напявах аз: Мъж, на работа отиващ, целувал жена си, А майка си пък все забравял да целуне там. Мой познат поет с безпощадни слова Във всяка книжка неверните мъже бичува. Между другото, всеки ден се целува с друга, А жена си, както винаги, забравя да целува. Ний се сблъскахме в «Мосфилм» с резултат печален: Малко филми във «Мосфилм» се правеха сега. Чуждестранни филми той дублира само, А да пуска свои, като винаги, забравя. Активист горещо на събрание районно Земя да разработват младежи призовава. На Алтай изпращаше вагон той след вагона, А да изпрати себе си, както винаги забравя. Колко пъти мой другар обещаваше и лично, Че ще зареже водката - клетва даваше, Но оставайки един, насаме с «Столичная» Тези свои клетви, както винаги забравяше. Пея и боя се аз, че някой от залата За мойто изпълнение после тъй ще каже: Много, водещия, пееше при концерта, И програмата да води, като винаги, забрави.
© Емил Петров. Превод, 2018